Brankári
Jakub
Bačík
Erik
Borák
Obrancovia
Branislav
Tichý
Dávid
Dršman
Peter
Ovečka
Šimon
Láslop
Marek
Rajtek
Dávid
Jaroš
Matúš
Šamaj
Filip
Magát
Martin
Viater
Záložníci
Tobiáš
Minárik
Pavol
Labuda
Juraj
Pavlíček
Lukáš
Školník
Koloman
Kaločan
Alex
Petev
Marek
Máček
Samuel
Šamaj
Andrej
Szijjártó
Dávid
Vlček
Boris
Dráb
Dávid
Lachman
Timotej
Hutira
Dávid
Trubačík
Kristián
Martinček
Útočníci
Martin
Šurina
Samuel
Katrenčín
René
Lenárt
Adriano
Harcek
Sebastián
Kubaščík
Tomáš
Jakubík
Peter
Labuda
Peter
Kubaščík