Brankári
Jakub
Bačík
Erik
Borák
Obrancovia
Branislav
Tichý
Dávid
Dršman
Peter
Ovečka
Šimon
Láslop
Marek
Rajtek
Záložníci
Tobiáš
Minárik
Pavol
Labuda
Juraj
Pavlíček
Lukáš
Školník
Koloman
Kaločan
Alex
Petev
Útočníci
Martin
Šurina
Samuel
Katrenčín
René
Lenárt